libgtksourceview-3_0-0

GTK+ Source Editing Widget

GtkSourceView is a text widget that extends GtkTextView, the standard GTK+ text widget. It improves GtkTextView by implementing syntax highlighting and other features typical of a source editor.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.