libgtkmathview

A rendering engine for MathML documents

GtkMathView is a C++ rendering engine for MathML documents. It provides an interactive view that can be used for browsing and editing MathML markup.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.