libgtkgl-2_0-1

Shared Library of GtkGLArea

This package contains just the shared library for GtkGLArea applications.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.3

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-11

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management