libgtkdatabox

GTK+-2 widget for fast data display

GtkDatabox is a widget for the Gtk+-2 library designed to display large amounts of numerical data fast and easy.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

openSUSE Leap 15.6

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

openSUSE Leap 15.5

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

openSUSE Leap 15.4

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

openSUSE Backports for SLE 15 SP3

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

Education Eksperimentaalne
0.9.3.1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.