libgoocanvas3

A cairo-based canvas widget for GTK+

GooCanvas is similar in many ways to GnomeCanvas and FooCanvas. But it uses cairo for rendering, has an optional model/view split, and uses interfaces for items & models (so you can easily turn any application object into a canvas item or model).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.