libgoocanvas-2_0-9

A Cairo-based canvas widget for GTK+

GooCanvas is a canvas widget for GTK+ that uses the Cairo 2D library for drawing. It has an optional model/view split, and uses interfaces for items and models, so any application object can be turned into a canvas item or model.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.