libgoffice-0_8-8

GLib/GTK+ Set of Document-Centric Objects and Utilities

These are common operations for document-centric applications that are conceptually simple, but complex to implement fully. - Plug-ins - Load and save documents - Undo and redo GOffice is a GLib/GTK+ set of document-centric objects and utilities.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

SUSE SLE-15-SP1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.