libgoffice-0_10-9

GLib/GTK+ Set of Document-Centric Objects and Utilities

GOffice is a GLib/GTK+ set of document-centric objects and utilities. These are common operations for document-centric applications that are conceptually simple, but complex to implement fully: plug-ins, load and save documents, undo and redo.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.