libgoa-1_0-0

GNOME service to access online accounts -- Client Library

gnome-online-accounts provides interfaces so applications and libraries in GNOME can access the user's online accounts.

  • Verzia 3.34.1
  • Veľkosť 114,3 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Priama inštalácia Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.