libgnutls-extra26

The GNU Transport Layer Security Library

The GnuTLS project aims to develop a library that provides a secure layer over a reliable transport layer. Currently the GnuTLS library implements the proposed standards of the IETF's TLS working group.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.