libglpk0

GNU Linear Programming Kit

The GLPK package is intended for solving large-scale linear programming, mixed integer programming, and other related problems. It is a set of routines written in ANSI C and organized in the form of a callable library.

openSUSE Leap 15.6 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.