libgladeui-2-0

User Interface Builder for GTK+

Glade is a RAD tool to enable quick & easy development of user interfaces for the Gtk+ toolkit and the GNOME desktop environment.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.