libgfrpc0

GlusterFS Remote Procedure Call library

GlusterFS is a clustered file-system capable of scaling to several petabytes.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-12-SP5

SUSE SLE-11 SP 4

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:13.2

openSUSE:13.1

openSUSE:12.3

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

devel:LEO

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

SUSE:SLE-12-SP3:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-11:SP3