libgdlmm-3_0-1

C++ interface for gdl

gdlmm provides a C++ interface to the gdl library.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.