GdaBrowser

Kategorie: Database Development

GNU Data Access (GDA) Library -- Graphical Tools

GNU Data Access (GDA) is an attempt to provide uniform access to different kinds of data sources (databases, information servers, mail spools, etc). It is a complete architecture that provides everything needed to access data. This package provides graphical tools: - gda-browser: a tool to browse databases - gda-control-center: configuration tool for libgda

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.