libgcrypt11

The GNU Crypto Library

Libgcrypt is a general purpose crypto library based on the code used in GnuPG (alpha version).

openSUSE Leap 15.2 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:12.2

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:11.1

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

openSUSE:Leap:42.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:42.3

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

openSUSE:Leap:42.1