libgcc41

C compiler runtime library

Libgcc is needed for dynamically linked C programs.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-10:SP3