libfreefare

API for Mifare card manipulations

The libfreefare project aims to provide a convenient API for Mifare card manipulations. Supported tags include: Classic 1k/4k, DESFire 2K/4K/8K, Ultralight/C. Supported features include: Mifare Application Directory (MAD) v1-v3.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.5

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

hardware Experimental
0.4.0
home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Leap 15.6

hardware Experimental
0.4.0

openSUSE Leap 15.5

hardware Experimental
0.4.0
home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Leap 15.4

hardware Experimental
0.4.0
home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

hardware Experimental
0.4.0

SUSE SLE-15-SP2

hardware Experimental
0.4.0

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.