libfreefare

API for Mifare card manipulations

The libfreefare project aims to provide a convenient API for Mifare card manipulations. Supported tags include: Classic 1k/4k, DESFire 2K/4K/8K, Ultralight/C. Supported features include: Mifare Application Directory (MAD) v1-v3.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

hardware Experimental
0.4.0
home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Leap 15.4

hardware Experimental
0.4.0
home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Leap 15.3

home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Leap 15.2

home:duwe Comunitat
0.4.git.1453241323.48...

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

hardware Experimental
0.4.0

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

hardware Experimental
0.4.0

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

hardware Experimental
0.4.0

SUSE SLE-15-SP2

hardware Experimental
0.4.0

SUSE SLE-15-SP1

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.