libfluidsynth1

Library for Fluidsynth

This package contains the shared library for Fluidsynth.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.4

Dystrybucje

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP2

SUSE SLE-15-SP1

Debian 11

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Debian 10

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Debian 9.0

Ubuntu 21.10

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Ubuntu 21.04

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Ubuntu 20.10

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Ubuntu 20.04

home:derselbst:anmp Społeczność
1641311715.015c6af5

Ubuntu 16.04

Ubuntu 14.04

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.