libesd0

A sound daemon for Enlightenment and GNOME

A multiplexing and caching sound daemon. It can use ALSA or OSS for sound output. Many projects, including Enlightenment and GNOME, use esound to play and record their sounds.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.2

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.