libedbus1

E_Dbus Dynamic Library

Main dynamic library of E_Dbus.

There is no official package available for openSUSE Leap 15.5

Dystrybucje

openSUSE Tumbleweed

Niewspierane dystrybucje

Podane tu dystrybucje nie są oficjalnie wspierane. Używaj te paczki na własne ryzyko.