libdxfrw0

Library to read and write DXF files

libdxfrw is a free C++ library to read and write DXF files in both formats, ascii and binary form.

  • Verzia 0.6.3
  • Veľkosť 496,6 KB
  • openSUSE Leap 15.3
Expert Download

Distribúcie

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Mageia Cauldron (unstable)

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.