libdxflib-2_5_0_0_1

Parser library for the Drawing Exchange Format (DXF)

dxflib is a C++ library mainly for parsing and writing DXF files. QCAD/LibreCAD uses dxflib to import DXF files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.