libdvbpsi9

Library for Decoding and Generating MPEG TS and DVB PSI Tables

libdvbpsi is a simple library designed for decoding and generating MPEG TS and DVB PSI tables. Current features: * Program Association Table (PAT), decoder and generator. * Program Map Table (PMT), decoder and generator. * All MPEG 2 descriptors, decoders and generators.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.