libcxx-gtk-utils-3-2_0-0

Lightweight library for GTK+ programs using C++

This is a lightweight library containing a number of classes and functions for programming GTK+ programs using C++ in POSIX (unix-like) environments, where the user does not want to use a full-on wrapper such as gtkmm or wxWidgets.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.