libcuefile

Library for Working With Cue Sheet (cue) and Table Of Contents (toc) Files

libcuefile is a library for working with Cue Sheet (cue) and Table of Contents (toc) files.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

multimedia:libs Experimentální
r475

openSUSE Leap 15.4

multimedia:libs Experimentální
r475

openSUSE Leap 15.3

multimedia:libs Experimentální
r475

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

multimedia:libs Experimentální
r475

Fedora Rawhide (unstable)

Fedora 36

Fedora 35

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.