libcue1

CUE sheet parsing library

libcue parses so-called cue sheets from a char string or a FILE pointer. This project is meant as a fork of (defunct) cuetools.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.