libcsync-plugin-smb

SMB plugin for csync

This plug-in allows applications using csync to synchronize with a Samba or Windows server.

  • Versió 0.50.0
  • Mida 10 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.