libcppunit-1_13-0

Include Files and Libraries mandatory for Development

This package contains all necessary include files and libraries needed to develop applications that require these.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.