libcppunit-1_12-0

C++ Port of the JUnit Testing Framework

CppUnit is the C++ port of the famous JUnit framework for unit testing. Test output is in XML for automatic testing and GUI based for supervised tests.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.5

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.