libcompizconfig

CompizConfig plugin(ccp) required for compizconfig-settings-manager(ccsm)

CompizConfig plugin(ccp) required for compizconfig-settings-manager(ccsm).

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Mageia Cauldron (unstable)

Mageia 8

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.