libcolorhug1

Library for the Hughski Colorimeter

A library to access the Hughski Colorimeter

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.