libcolord1

System Daemon for Managing Color Devices -- Library

colord is a system activated daemon that maps devices to color profiles. It is used by gnome-color-manager for system integration and use when there are no users logged in.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.