libclastfm0

Unofficial C-API for the Last.fm Web Service

libclastfm shared library. libclastfm is an unofficial C-API for the Last.fm web service written with libcurl. Has support for Album, Artist and User API methods as well as full audio scrobbler support.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.6

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Backports for SLE 12 SP4

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.