libcgroup

Control groups management tools

Control groups, a new kernel feature in Linux 2.6.24 provides a file system interface to manipulate and control the details on task grouping including creation of new task groups (control groups), permission handling and task assignment.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Leap 15.6

Virtualization Eksperimentaalne
0.41

openSUSE Leap 15.5

Virtualization Eksperimentaalne
0.41

openSUSE Leap 15.4

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.