libcgic

Cgic is an ANSI-C library for creating HTTP/CGI-based applications

Cgic is a nearly ANSI-C library for the creation of CGI-based World Wide Web applications

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

Application:Geo Eksperimentaalne
2.0.5
server:http Eksperimentaalne
2.0.5

openSUSE Leap 15.5

Application:Geo Eksperimentaalne
2.0.5

openSUSE Leap 15.4

Application:Geo Eksperimentaalne
2.0.5
server:http Eksperimentaalne
2.0.5

SUSE SLE-11 SP 4

server:http Eksperimentaalne
2.0.5

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain

SUSE:SLE-15:GA