libcdio_cdda1

CDDA reader

This CDDA reader distribution ('libcdio-cdparanoia') reads audio from he CDROM directly as data, with no analog step between, and writes the data to a file or pipe as .wav, .aifc or as raw 16 bit linear PCM.

Nie je dostupný žiadny oficiálny balík pre openSUSE Leap 15.3

Distribúcie

Nepodporované distribúcie

Nasledujúce distribúcie nie sú oficiálne podporované. Použite tieto balíky na vlastné riziko.

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain