libcdio++0

C++ API for the libcdio CD-ROM access library

The libcdio package contains libraries for CD-ROM and CD image access. This subpackage contains the C++ API library for cdio.

openSUSE Leap 15.4 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.