libcap1

Library for Capabilities (linux-privs) Support

This package provides a compatible library for the old libcap-1.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.6

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.