libburn4

Library for Writing Preformatted Data onto Optical Media

Libburn is a library for writing preformatted data onto optical media such as CD, DVD, BD (Blu-Ray) and also offers a facility for reading data blocks from its drives without using the normal block device I/O.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Factory RISCV

SUSE SLE-15-SP1

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.