libboost_json1_79_0-32bit

Boost.JSON runtime library

This package contains Boost::JSON runtime library.

No hi ha cap paquet oficial disponible per a openSUSE Leap 15.4

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.