libboost_filesystem1_49_0

Boost::Filesystem Runtime Libraries

This package contains the Boost::Filesystem libraries.

Nėra oficialių „openSUSE Leap 15.3“ paketų

Platinamieji paketai

SUSE SLE-11 SP 4

Nepalaikomos platinamųjų paketų versijos

Šie platinamieji paketai nėra oficialiai palaikomi. Už šių paketų naudojimą atsakomybę turėtumėte prisiimti patys.