libbonobo

The Bonobo Component System for the GNOME 2.x Desktop Platform

Bonobo is a component system for the GNOME platform. Libbonobo is the new version for the GNOME 2.x Desktop platform.

  • Versió 2.32.1
  • Mida 300 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Instal·lació directa Expert Download

Distribucions

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-8

Distribucions sense suport

Les distribucions següents no tenen suport oficial. Useu aquests paquets segons la vostra responsabilitat.