libbluray1

Library to access Blu-Ray disk

This library is written for the purpose of playing Blu-ray movies. It is intended for software that want to support Blu-ray playback (such as VLC and MPlayer). We, the authors of this library, do not condone nor endorse piracy.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.