libada41

GNU Ada Runtime Libraries

This package contains the shared libraries required to run programs compiled with the GNU Ada compiler (GNAT) if they are compiled to use shared libraries. It also contains the shared libraries for the Implementation of the Ada Semantic Interface Specification (ASIS), the implementation of Distributed Systems Programming (GLADE) and the Posix 1003.5 Binding (Florist).

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.6

Distribuce

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.2

SUSE:SLE-10:SP3