libaa1

An ASCII Art Library

AA-lib is a low level gfx library. AA-lib does not require a graphics device. In fact, there is no graphical output possible. AA-lib replaces old-fashioned output methods with a powerful ASCII art renderer.

  • Verze 1.4.0
  • Velikost 56,5 KB
  • openSUSE Leap 15.2
Přímá instalace Expert Download

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Leap 15.1

SUSE SLE-15-SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-15

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.