libSampleICC1

Colour Management System Libraries

SampleICC provides an open source platform independent C++ library for reading, writing, manipulating, and applying ICC profiles along with applications that make use of this library.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.3

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

openSUSE Backports for SLE 15 SP1

openSUSE Backports for SLE 12 SP5

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Fedora Rawhide (unstable)

ScientificLinux 7

RedHat RHEL-7

CentOS CentOS-7

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.

SUSE:SLE-15:GA

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

Fedora:26

Fedora:27

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain