lib3ds

Import and Export of Autodesk 3DS Files

Lib3ds is a free alternative to Autodesk's 3DS File Toolkit for handling 3DS files. Its main goal is to simplify the creation of 3DS import and export filters.

openSUSE Leap 15.5 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

graphics Eksperimentaalne
1.3.0

openSUSE Leap 15.5

SUSE SLE-15-SP1

RedHat RHEL-7

isv:perlur:epel Eksperimentaalne
1.3.0

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.