lcms

Utilities for the Little CMS Engine

Little cms is a small speed optimized color management engine.

openSUSE Leap 15.3 jaoks pole ametlikku paketti saadaval

Väljalasked

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.2

CentOS CentOS-7

Mittetoetatud distrod

Järgmisi distrosid ametlikult ei toetata. Kasutage neid pakette omal vastutusel.

openSUSE:11.4

openSUSE:12.1

openSUSE:12.2

openSUSE:12.3

openSUSE:13.1

openSUSE:13.2

openSUSE:Leap:42.1

openSUSE:Leap:42.2

openSUSE:Leap:42.3

DISCONTINUED:openSUSE:11.2

openSUSE:11.1

openSUSE:Leap:15.0

openSUSE:Leap:15.1

SUSE:SLE-15:GA

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Adv-Systems-Management

Intel:Moblin2

DISCONTINUED:openSUSE:11.1

SUSE:SLE-12:SLE-Module-Toolchain