Lazarus

Kategorie: Development IDE

FreePascal RAD IDE and Component Library

Lazarus is a Rapid Application Development tool for the FreePascal compiler using the Lazarus component library - LCL. The LCL is included in this package.

Není dostupný žádný oficiální balíček pro openSUSE Leap 15.4

Distribuce

openSUSE Tumbleweed

openSUSE Leap 15.5

openSUSE Leap 15.4

openSUSE Leap 15.3

openSUSE Backports for SLE 15 SP2

SUSE SLE-15-SP1

SUSE SLE-11 SP 4

Debian 10

Ubuntu 22.04

Ubuntu 18.04

Nepodporované distribuce

Následující distribuce nejsou oficiálně podporovány. Použijte tyto balíčky na vlastní nebezpečí.